Operace páteře

fnhkPáteř tvoří 34 obratlů, meziobratlové ploténky a vazy. Páteř tvoří jakousi „schránku“, která chrání nervové struktury. Při úrazu může nastat poškození kterékoliv části. Kostěné úlomky můžou tlačit na míchu nebo nervové kořeny. Cílem operací na páteři je odstranit útlak a navodit správné postavení páteře. K tomu používáme titanové šrouby, dlahy, tyče a speciální instrumentaria. Mícha nemá regenerační schopnost, proto prevence úrazu se jeví jako nejúčinnější zbraň.

Degenerativní postižení páteře

Na páteř je vyvíjená enormní mechanická zátěž již od dětství. Známky opotřebování páteře nalézáme někdy již poměrně brzo (v pubertě). Proces degenerace začíná na meziobratlové ploténce, které ztrácí vodu a vysychá. Takto poškozená ploténka může být náchylná k tvorbě volných fragmentů, které se taky velice často stávají příčinou útlaku nervových struktur. Ploténka tím, že ztrácí vodu, snižuje svojí výšku a přilehlé obratle se tak dostávají blíže k sobě. Štěrbiny, kterými vystupují z páteře nervové kořeny, se tak můžou zúžit a příslušný kořen utlačovat. Nové (nefyziologické) postavení obratlů vyvíjí značnou zátěž na páteřní klouby, které také podléhají procesu degenerace daleko dříve a můžou být zdrojem bolestí. Cílem operačních zákroků na páteři je odstranění příčiny útlaku nervových struktur. Někdy je nutná fixace obratlů ve správném postavení.

Dekompresivní výkony na páteři

Cílem prosté dekompresivní operace páteře je uvolnit nervové kořeny odstupující buď z míchy (v oblasti krční, hrudní nebo bederní páteře), které jsou chronicky utlačeny. Útlak může být podmíněn vyhřezlou ploténkou nebo degenerativními změnami kloubů a vazů páteře, které zmenšují průsvit páteřního kanálu a tlačí na míšní nervy. Operativní výkon se provádí v celkové anestezii v poloze na břiše. Vlastní výkon trvá obvykle mezi 1-2 hodinami. Po operaci většinou pacient stráví jeden den na lůžku a pak začíná s pomocí rehabilitační sestry chodit. Celková doba hospitalizace je asi 7-10 dnů. Vzhledem k tomu, že jde o degenerativní postižení páteře (postižení z opotřebení), nelze obvykle odstranit všechny předoperační obtíže pacienta, ale většinou je významným způsobem zmírnit. Úspěšnost těchto operací se pohybuje okolo 85%, recidivu obtíží lze očekávat asi u 4-12/100 (v průměru 10)% pacientů. Mezi možné komplikace těchto operací patří pooperační zánět (0,2-2%), větší peroperační krvácení, poranění nervových struktur během operace je naštěstí velmi vzácné.

Dekompresivní výkony na páteři s použitím implantátů

Operace páteře s použitím implantátů je rozsáhlejší operační výkon na páteři, kdy je třeba po uvolnění nervových struktur nestabilní páteř zpevnit šrouby nebo rekonstruovat obratlová těla, případně nahradit celou ploténku umělým implantátem. Operační výkon se provádí v celkové anestezii vleže na zádech, břiše nebo boku podle typu operačního výkonu. V některých případech při operaci hrudní páteře je nutné otevírat hrudní dutinu a u operací bederní páteře dutinu břišní. Operační výkon trvá 2-5 hodin, obvykle je nutné během výkonu podávat krevní transfuze. Používané implantáty jsou v současné době z titanu (šrouby, tyče, dlahy), k rekonstrukci páteře se využívají titanové košíky, které jsou vyplněny vlastní kostí nebo kostí z Tkáňové Banky nebo bioaktivní keramikou. Po operačním výkonu pacient obvykle stráví 1 den na JIP a další dny s pomocí rehabilitační sestry na standardním oddělení začíná chodit. Celková doba hospitalizace je 10-14 dnů. Po těchto operacích pak během rekonvalescence musí pacient dočasně nosit zevní oporu páteře. Protože jde o větší operační zásah do páteře, přetrvává po operaci určité omezení pohyblivosti, obvykle částečná páteřní blokáda. Mezi komplikace výkonu patří nedobrá poloha implantátu (do 3%), pooperační hnisání (do 1%), větší peroperační krvácení. Poranění nervových struktur během operace je vzácné.

Alternativou chirurgické léčby je konzervativní postup, který však jen zřídka zmírní předoperační potíže.

Kontrastní vyšetření páteřního kanálu – PMG

Vyšetření se provádí v případech, kdy je třeba upřesnit diagnózu nebo když jiná vyšetření (CT, MR) nelze provést nebo jsou tato vyšetření zatížena nepřesnostmi. Princip vyšetření spočívá v aplikaci rentgenkontrastní látky (většinou jodové preparáty) do subarachnoidálního prostoru v páteřním kanálu. Po lumbální punkci, a odebrání menšího množství likvoru, se aplikuje cca 10 ml kontrastní látky, která pak okonturuje nervové struktury v páteřním kanálu. Výkon se provádí na RTG pracovišti, po výkonu musí pacient strávit cca 4-6 hodin vleže. Po výkonu může po nějaký čas přetrvávat bolest hlavy, jiné komplikace jsou vzácné.

PMG vyšetření nemá v indikovaných případech alternativní náhradu, která by byla stejně efektivní.

Kontakt:
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
+420 495 831 111
www.fnhk.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..