Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

fnkvFakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) je vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotní péči v téměř celém rozsahu medicínského spektra pro své spádové oblasti Prahy 3 a Prahy 10, v některých oborech i pro pacienty z celé Prahy, východních Čech a v případě popálených pacientů z celých Čech.

Vizí naší fakultní nemocnice je neustálý růst kvality poskytované péče a další růst specializace na vybrané obory, především na traumatologii – léčbu těžce raněných pacientů-, na kardiologii a kardiochirurgii a v neposlední řadě na péči o těžce popálené pacienty. Věříme, že právě další specializace v rámci pražských fakultních nemocnic a dalších špičkových zdravotnických zařízení je cestou, jak i v obtížných ekonomických podmínkách zajistit pro pacienty špičkovou péči.

Kromě růstu kvality péče se naše nemocnici v uplynulých několika letech intenzivně věnujeme zlepšování postavení a komfortu pacientů v procesu léčby. Snažíme se vycházet vstříc jejich individuálním potřebám, dostatečně a otevřeně je informovat o jejich stavu a možnostech léčby a zajistit jim důstojné zacházení a potřebné soukromí.

Od roku 2008 FNKV hospodaří se ziskem a investuje do svého rozvoje maximální možnou částku. K modernizaci svého přístrojového vybavení plně využívá fondy Evropské unie.

Nové traumacentrum FNKV

Traumacentrum FNKV je z pohledu spádového území největším traumacentrem v ČR, přičemž jeho Klinika popáleninové medicíny slouží jako jediné vysoce specializované pracoviště pro celé Čechy. V traumacentru je ročně ošetřeno přes 30 000 pacientů s velmi těžkými mnohočetnými zraněními, tzv. polytraumaty.

Přes veškerou snahu o modernizaci přístrojů a prostor Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v letech 2007 až 2012 je zřejmé, že dlouhodobý růst kvality i kvantity poskytované péče ve FNKV není možné zajistit v její současné podobě. Nemocnice se skládá z více než dvaceti pavilonů, řada z nich je natolik zastaralá, že je již není možné přestavět tak, aby v nich bylo možné poskytovat péči odpovídající požadavkům moderní medicíny.

Jako řešení byla v roce 2008 navržena výstavba nového polyfunkčního bloku, kam by se přestěhovalo traumacentrum a všechny ostatní akutní obory FNKV. Tento záměr schválila česká vláda 20. dubna 2009 jako součást strategických investic ve zdravotnictví.

Výstavba nového pavilonu traumacentra vyřeší také problémy spojené s trvalým nárůstem počtu pacientů s těžkými zraněními daný neustále se zvyšující intenzitou dopravy. Zároveň je i reakcí na nárůst pacientů vyvolaný rozhodnutím ministerstva zdravotnictví z roku 2008 snížit počet traumacenter v Praze na dvě.

Soustředěním traumatologické péče do jednoho pavilonu bude u pacientů s akutním, život ohrožujícím onemocněním urychlena komplexní diagnostika a následná léčba, odpadnou časové ztráty vyvolané zbytečnou manipulací a transportem pacienta.

Dosažení rentability investice do nového traumacentra si vyžádalo úpravu projektu tak, aby nový pavilon pojal kromě všech traumatologických kapacit i všechny ostatní obory akutní a intenzivní lékařské péče poskytované ve FNKV. Například centralizace resuscitační a intenzivní péče přinese racionální využití kapacit, jednotné léčebné postupy, jednotný management pod kontrolou odborníků a také lepší využití specialistů na intenzivní medicínu.

Součástí nového pavilonu bude i tzv. Emergency, tedy jednotný prostor pro příjem všech akutních pacientů v nemocnici, který je jedním z hlavních požadavků na velké moderní nemocnice. Emergency významně urychluje léčbu pacientů, zvyšuje efektivitu využití drahých diagnostických přístrojů a umožňuje rychle nasadit tým lékařů různých odborností.

Kontakt:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34
Telefonní ústředna: +420 267 16 1111
Fax.: +420 267 31 2664
www.fnkv.cz

Jeden komentář u “Fakultní nemocnice Královské Vinohrady”

  1. Moc hezké jak se starají co všechno umí ,ale když je člověku už přes 70 let tak ho nechtějí na doporučení obvodní lékařky přijmout. Když jde o nachlazení jde to léčit doma ,ale srdce si člověk nevyléčí sám.A tak jedině sehnat známé, aby byl dotyčný vyléčen a né jen udržován na prášku bez síly a bez života . Opravdu Vinohrady zabodovaly.Jsi starý nechceme tě tady .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..